Nhân Viên/ Chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ

Nhân Viên/ Chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ

Mô tả công việc

Nhiệm vụ:

 • Phát hiện những điểm Đơn vị tồn đọng và khuyến nghị thực hiện khắc phục, phòng ngừa rủi ro.
 • Theo dõi kết quả khắc phục, cải tiến của Đơn vị căn cứ Công văn khuyến nghị, đúc kết kiểm soát.
 • Kiểm tra đánh giá KPIs, phiếu HQCV và phân tích đánh giá rủi ro.
 • Kiểm soát thị trường (Showroom, NPP, CHCT,…), phát hiện và đánh giá rủi ro.
 • Soạn thảo báo cáo kiểm soát / kiểm toán nội bộ (Công văn, thông báo, đúc kết kiểm soát,…) theo quy trình quy định ban hành của phòng ban.
 • Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm soát để bảo đảm các kế hoạch hành động đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm soát/kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ
 • Tư vấn cho nhân viên các phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát
 • Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ công ty
 • Hỗ trợ Trưởng ban KSNB trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm toán

 

Yêu cầu:

 • Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính,...
 • Có kinh nghiệm công tác tại các Công ty Kiểm toán
 • Tốc độ đánh máy trên 50 từ/ phút. 
 • Có kinh nghiệm xây dựng chương trình kiểm toán nội bộ dựa trên phân tích đánh giá rủi ro.
 • Không ngại đi công tác xa và thường xuyên - trên 50% thời gian làm việc
 • Đã và đang theo học các bằng cấp Kế Toán / Kiểm Toán (ACCA, CPA, CIA)

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển
Chia sẻ với bạn bè:

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Kiểm Soát Nội Bộ

Hạn nộp hồ sơ: 01/10 — 31/10/2020