Lập Trình Viên (Dự Án SAP/HANA)

Lập Trình Viên (Dự Án SAP/HANA)

Mô tả công việc

Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc lập trình bằng ngôn ngữ ABAP cho hệ thống SAP - ERP.

- Hỗ trợ triển khai dự án phần mềm đã phát triển theo sự điều phối của Trưởng Bộ phận.

- Tham giá quá trình cài đặt cấu hình database, application, report server …

- Báo cáo quá trình hỗ trợ triển khai.

- Đảm bảo dự án phần mềm được triển khai đúng kế hoạch và hoạt động ổn định.

- Phát triển các báo cáo cho hệ thống.

 

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học Công nghệ thông tin.

- Biết lập trình bằng ngôn ngữ ABAP.

- Biết khai thác và xử lý dữ liệu trên Database HANA.

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển
Chia sẻ với bạn bè:

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Ngành nghề: Công Nghệ Thông Tin

Hạn nộp hồ sơ: 13/06 — 31/07/2020