NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DANH MỤC

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DANH MỤC

Mô tả công việc

- Cập nhật thông tin và duy trì hệ thống danh mục giá sản phẩm,khách hàng, hàng hoá, nguyên nhiên liệu lên hệ thống.

- Duy trì và cập nhật danh mục Xanh Vàng Đỏ đảm bảo dữ liệu luôn kịp thời và chính xác.

- Kiểm soát và điều chỉnh kịp thời khi phát hiện dữ liệu trên hệ thống không đúng, không phù hợp với hiện tại.

- Hàng tháng chủ động động gửi danh mục liên quan cho các Bp/Phòng ban để soát xét thay đổi điều chỉnh.

- Chăm sóc khách hàng hệ thống

- Xây dựng quy trình, quy định quản lý danh mục

-Giải quyết các công việc phát sinh khi có yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn (Fullname) *
Địa chỉ email *
Số điện thoại (Phone number) *
Ngày tháng năm sinh (Date of birth)
Giới tính (Gender)
Số CMT/Căn cước/Hộ chiếu (Social security number/Passport)
Trình độ học vấn (Education)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển
Chia sẻ với bạn bè:

Lương: Thỏa thuận

Địa điểm: Hồ Chí Minh,

Ngành nghề: Công Nghệ Thông Tin

Hạn nộp hồ sơ: 25/09 — 25/10/2019